Diabetes u psů

Co je psí cukrovka?

Diabetes mellitus, správný název pro cukrovku, je onemocnění, které mění koncentraci glukózy, nebo cukru, který má pes v krvi. Diabetes vzniká z nedostatku inzulínu nebo když tělo špatné zpracovává inzulín.

Inzulín ovlivňuje zužitkování potravy u vašeho psa Poté, co se váš pes nakrmí, dochází k rozštěpení potravin na malé komponenty, které tělo umí využít. Jedna taková komponenta - karbohydrát, je rozštěpena na několik druhů cukrů, včetně glukózy. Glukóza je pak vtřebávaná ve střevě do krve. Jakmile je v krevním řečišti, glukóza putuje do buněk, kde je absorbována a zužitkována jako zdroj energie, pokud je přítomen inzulín. Bez dostatku inzulínu nemůže glukóza vstoupit do buňky a hromadí se v krvi. Takže váš pes vypadá hladový, dobře jí a přesto je podvyživený, protože jeho buňky neumí vstřebat glukózu.

Diabetes u psů
Věděli jste?

Inzulín je hormon, který umožňuje transport glukózy z krevního řečiště do buněk, kde je zužitkována jako zdroj energie..

vyplňte kvíz