Diabetes u koček

Co je kočíčí cukrovka?

Diabetes mellitus, správný název pro cukrovku, je onemocnění, které mění koncentraci glukózy, cukru, který má kočka v krvi. Diabetes vzniká z nedostatku inzulínu nebo když má tělo potíže se správným využitím inzulínu, kterého produkuje dostatek.

Inzulín ovlivňuje zužitkování potravy u vaší kočky. Poté, co se vaše kočka nakrmí, dochází k rozštěpení potravin na malé komponenty, které tělo umí využít. Jedna taková komponenta - karbohydrát, je rozštěpena na několik druhů cukrů, včetně glukózy. Glukóza je pak vtřebávaná ve střevě do krve. Jakmile je v krevním řečišti, glukóza putuje do buněk, kde je absorbována a zužitkována jako zdroj energie, pokud je přítomen inzulín. Bez dostatku inzulínu nemůže glukóza vstoupit do buňky a hromadí se v krvi. Takže vaše kočka vypadá hladová, dobře jí a přesto je podvyživená, protože její buňky neumí vstřebat glukózu.

Cukrovka se u koček objeví, když její buňky přestanou produkovat dostatek inzulínu v pankreatu. Kočky s cukrovkou většinou potřebují injekce inzulínu, přinejmenším na počátku, stejně jako vhodnou dietu. Váš veterinář vám doporučí nejvhodnější léčbu vaší kočky s cukrovku.

Diabetes u koček
Věděli jste?

Inzulín je hormon, který umožňuje transport glukózy z krevního řečiště do buněk, kde je zužitkována jako zdroj energie.

Vyplňte kvíz